1. Mole se mještane da miješani komunalni otpad ne odlažu u plastičnim vrećicama na javne površine već da isti odlažu u vlastite spremnike (kante) za mješani komunalni otpad.


2. Vlasnici stambenih i poslovnih objekata koji ne posjeduju spremnik (kantu) odgovarajuće veličine za odlaganje mješanog otpada ili uopće ne posjeduju spremnik, dužni su čim prije naručiti iste u kom. društvu Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. (sve informacije na tel. 023/698-017).
3. S obzirom da je od 01.ožujka, 2017. godine Čistoća i održavanje započelo s odvozom selektiranog otpada "na kućnom pragu", za što su podijeljene vrećice za odvojeno sakupljanje otpada (papir,plastika,staklo i metal), mole se mještani da u što skorijem roku započmu sa selektiranjem navedenih vrsta otpada i odlažu ih prema rasporedu kojeg je objavio davatelj usluge na Internet stranicama i oglasnim pločama.

Prethodno navedeno dužnost je i zakonska obaveza svih mještana Općine Kolan, građana RH, kao i naših gostiju.

U razdoblju od sljedećih mjesec dana vršiti će se kontrola poštivanja prethodno navedenih odredbi, upozoravati i ukazivati na nepravilnosti te će se u slučaju ne prilagođavanja istima u budućnosti kažnjavati novčanim kaznama.

Nadamo se da će do kraja godine Općina Kolan pokrenuti i nabavku plastičnih spremnika za papir, plastiku, metal, staklo i bio otpad za sve pojedine korisnike usluga te će odlaganje selektiranog otpada na kućnom pragu biti jednostavnije i uspješnije.

Komunalni redar

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr