Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.
Dana 28.02.2018 u vremenu 13:30 - 15:30 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokacijama:
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: AUTOKAMP ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MARINA ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO MANDRE
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (ZA JAVNU RASVJETU)
Dopunski naziv kupca: JAVNA RASVJETA TS 1
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO KOLAN
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN
Dopunski naziv kupca: OPĆINA KOLAN - PRIVREMENI PRIKLJUČAK
Mjesto: KOLAN

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr