Dana 09.03.2018 u vremenu 10:00 - 15:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokacijama:
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: AUTOKAMP ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MARINA ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: M ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO MANDRE
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (ZA JAVNU RASVJETU)
Dopunski naziv kupca: JAVNA RASVJETA TS 1
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO KOLAN
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN
Dopunski naziv kupca: OPĆINA KOLAN - PRIVREMENI PRIKLJUČAK
Mjesto: KOLAN

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr