"Na temelju članka 8., 10. i 13., Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 1/15) Komisija za zakup javnih površina Općine Kolan dana 04. lipnja 2018. godine raspisala je Natječaj za zakup javnih površina Općine Kolan 2018. godine - 2 krug, za lokacije koje nisu izdane u prvom krugu natječaja.


Tekst natječaja, uvjete za sudjelovanju, rokove dostave ponuda, lokacije za zakup kao i druge bitne informacije nalaze se u dokumentima u privitku."

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr