Javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11), javni naručitelj, Općina Kolan, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini.

 

Plan nabave za 2013. godinu

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i članka 52. Statuta Općine Kolan, Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 34. sjednici održanoj 22. prosinca 2012. god. donosi


PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU GODINU 2013.

 

Plan nabave preuzmite u privitku ispod.

 

Izvješće o sklopljenim i provedenim postupcima u 2012. godini

           hr grb

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br:.958-01/13-01/01
Ur.br:.2198/33-40-13-1
Kolan 29.ožujak,2013.

 

IZVJEŠĆE O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I PROVEDENIM POSTUPCIMA U 2012. GOD.

 

Izvješće preuzmite u privitku ispod.

 

Postupak za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta

 
Postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Kolan EVRA:03-19/13 NMV - oglasnik Narodnih novina br.objave 2013/S 002-0020218
 
Postupak je objavljen 05.03.2013. - otvaranje ponuda 27.03.2013. u 10:30
 

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr