Natječaji

Javni natječaj za subvencioniranje projekata ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

                  hr grb
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
             NATJEČAJA

KLASA: 310-34/14-01/01
URBROJ: 2198/33-40-14-4
Kolan, 20. lipnja 2014. godine


Općina Kolan
u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj kući, Solarni krovovi Općine".


Puni tekst Natječaja, Pravilnik i Prijavni obrazac za fizičke osobe možete preuzeti iz privitka.

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene za radno mjesto komunalnog redara

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
URED NAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br: 112-03/14-01/01
Ur.br: 2198/33-40-14-3
Kolan, 30. travnja 2014.godine

Poziv za testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalni redar, objavljenog na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje 18.travnja 2014. godine, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. STIPE PEKO
2. STANISLAV ROB
3. MARIJA BUDANOVIĆ
4. LADISLAV ARAMINČIĆ
5. PETRA NEGULIĆ
6. MARIN OŠTARIĆ

Testiranje će se provesti dana 6. svibnja 2014. godine u prostorijama Općine Kolan, Trg kralja Tomislava 6, s početkom u 08.00 sati.

Puni tekst Poziva možete preuzeti iz privitka

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan


Na temelju članka 11 st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)  članka 4. i 21. Zakona o koncesijama (NN 143/12), Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora te koncesije (Službeni glasnik Zadarske županije 3/11) te Godišnjeg plana davanja koncesija za 2014. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 2/14) Načelnik Općine Kolan objavljuje


OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan.


Općina Kolan
Načelnik
Josip Zubović

 

Puni tekst možete preuzeti iz privitka

 

Oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalnog redara u Općini Kolan

           hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br: 112-03/14-01/01
Ur.br: 2198/33-40-14-1
Kolan, 18. travnja 2014. godine


Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan (službeni glasnik Zadarske županije 17/10), načelnik Općine Kolan raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Kolan - na radno mjesto komunalnog redara na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od dva mjeseca, - 1 izvršitelj/ica

Puni tekst Oglasa možete preuzeti iz privitka

 

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr