Natječaji

Plan nabave


Prema Zakonu o Javnoj nabavi (NN 90/11) čl.20.st.5. Općina Kolan objavljuje slijedeći Plan nabave

 

 

Općina Kolan

Natječaj za sezonski posao u uredima Turističke zajednice Općine Kolan

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kolan raspisuje se

 

NATJEČAJ ZA SEZONSKE DJELATNIKE U UREDIMA TZO KOLAN

 

  1. 1. URED KOLANjedan djelatnik od 15.06. do 15.09. 2012.
  2. 2. TIC MANDRE –  dva djelatnika od 15.06. do 15.09. 2012.
  3. 3. TIC KOLANJSKI GAJACdva djelatnika od 15.06. do 15.09.2012.


- potrebna sprema: SSS

- znanja i vještine: poznavanje stranih jezika

poznavanje rada na računalu

srdačnost i komunikativnost

 

predviđena plaća: 3 500,00 kuna + putni troškovi

natječaj traje od 04.06. do 12.06. 2012.  a pisane molbe uz kratki životopis se primaju u Turističkom uredu Kolan

 

Direktor TZO Kolan:

Ivo Butković

Natječaj za davanje u zakup javne površine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOLAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan

Tel./fax: 023/698-008

 

Klasa: 363-01/12-01/04

Ur. broj: 2198/33-40-12-1

Kolan, 02.svibanj 2012

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska i pokretnih naprava(„Županijski glasnik“ Županije Ličko-senjske broj 2/96) , a temeljem odluke o preuzimanju općih akata Grada Paga do donošenja općih akata Općine Kolan, Klasa: 021-05/03-01/1, Ur. br: 2198/33-03-01 od 5. lipnja 2003.g., Općina Kolan,  raspisuje:

 

 

 

N A T J E Č A J

 

Za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

 

 

1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Kolan, a u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava i to za lokacije koje su u prilogu Natječaja.

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr