Aktualni proračun & Arhiv

Poziv za predlaganje programa javnih potreba iz Proračuna za 2016. godinu

hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Kolan, 17. studenog 2015.


Na temelju članka 1., 9. a i 10 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,27/93 i 38/09), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07), Zakona o udrugama (NN 71/06, 150/08 i 124/10), Zakonu o športu (NN 71/06 i 150/08), Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje


POZIV
Za predlaganje programa javnih potreba
iz Proračuna za 2016. godinu

Puni tekst Poziva i prijavnicu za financiranje programa javnih potreba možete preuzeti iz privitka.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba iz Proračuna za 2015. godinu


REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 1., 9.a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07), Zakona o udrugama (NN 71/06, 150/08 i 124/10), Zakonu o športu (NN 71/06 i 150/08), Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje


POZIV

Za predlaganje programa javnih potreba iz Proračuna za 2015. godinu

Puni tekst Poziva i prijavnicu možete preuzeti iz privitka.

Proračun Općine Kolan - 2010. godina

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr