Planovi u izradi

  • ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Općine Kolan - pogledaj

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr