Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kolan održane 20. travnja 2016. godine u dvorani Općine Kolan kao novoizabrani vijećnici prisegnuli su:

  • Branimir Tauzer (vijećnik Kandidacijske liste grupe birača),predsjednik vijeća
  • Ivan Čemeljić (HSP-AS),potpredsjednik vijeća
  • Šime Gligora (HSP-AS),vijećnik
  • Ivica Paladina (HDZ), vijećnik
  • Nikola Gligora (HDZ), vijećnik
  • Bogumil Šugar (HSS), vijećnik
  • Lucija Datković (HSS), vijećnica
  • Josip Zubović (HSS),vijećnik
  • Marin Pernjak (HSS), vijećnik

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr