Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kolan održane 20. travnja 2016. godine u dvorani Općine Kolan kao novoizabrani vijećnici prisegnuli su:


1. Grgica Šupraha (HSP AS), predsjednik Općinskog vijeća
2. Ivica Prtorić (HDZ), potpredsjednik Općinskog vijeća
3. Mladen Šuljić (HDZ), vijećnik
4. Šime Gligora, (nezavisni), vijećnik
5. Branimir Tauzer, (nezavisni), vijećnik
6. Ivan Čemeljić, (nezavisni), vijećnik
7. Ante Prtorić, (HSS), vijećnik
8. Ante Zubović, (HSS), vijećnik
9. Bogumil Šugar, (HSS) vijećnik

Općina Kolan

Trg kralja Tomislava 6
23251 Kolan - HR
OIB:63577538914
IBAN: HR7124080021862200006
- - - - - - - - - - - - - - - -
@info | @racunovodstvo | @nacelnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
00385 23 698 008
00385 23 698 008
www.kolan.hr