Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Sukladni čl.28.a. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan broj 05/18) i čl.35. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije broj 8/13) sazivam 41. sjednicu Općinskog vijeća 16. listopada 2020.godine u 13:30 sati u svećanoj sali.

Poštovani, sukladno čl. 40. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan predlažem sljedeće točke za 40. sjednicu Općinskog vijeća:

Poštovani, sukladno čl. 40. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan predlažem sljedeće točke za 40. sjednicu Općinskog vijeća: Prijedlog dnevnog reda 40. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj