Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 15. Izjave o osnivanju Komunalnog društva Kolan d.o.o., te Oduke sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 30. rujna 2011. godine  Općinsko vijeće Općine Kolan  raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za direktora trgovačkog društva - Komunalno društvo Kolan d.o.o.