Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Temeljem članka 95. Stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 ) i Zaključka načelnika Općine Kolan od 28.06.2011. god. ( Klasa: 350-02/11-01/06, Ur. broj: 2198/33-40-11-1, Općina Kolan objavljuje:

 

 

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NASELJA KOLAN ( UPU br. 1 )