Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu


Općina Kolan objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu. Registar možete preuzeti iz privitka.

           hr grb

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br:.958-01/13-01/01
Ur.br:.2198/33-40-13-1
Kolan 29.ožujak,2013.

 

IZVJEŠĆE O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I PROVEDENIM POSTUPCIMA U 2012. GOD.

 

Izvješće preuzmite u privitku ispod.

 


Općina Kolan objavljuje Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u predmetu davanja koncesije za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Kolan vezano za Obavijest o obustavi postupka natječaja (link na Obavijest) do donošenja Rješenja na žalbu, a objavljenu na web stranici Općine Kolan 24. lipnja 2014. Tekst Rješenja možete preuzeti iz privitka.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i članka 52. Statuta Općine Kolan, Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 34. sjednici održanoj 22. prosinca 2012. god. donosi


PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU GODINU 2013.

 

Plan nabave preuzmite u privitku ispod.

 

 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11), javni naručitelj, Općina Kolan, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini.


Ugovor možete preuzeti iz privitka.

 

 
Postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Kolan EVRA:03-19/13 NMV - oglasnik Narodnih novina br.objave 2013/S 002-0020218
 
Postupak je objavljen 05.03.2013. - otvaranje ponuda 27.03.2013. u 10:30
 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11), javni naručitelj, Općina Kolan, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini.

 


Prema Zakonu o Javnoj nabavi (NN 90/11) čl.20.st.5. Općina Kolan objavljuje slijedeći Plan nabave

 

 

Općina Kolan