Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Sukladno članku 28.a Statuta Općine Kolan (''Službeni glasnik Općine Kolan broj 6/21)i članku 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 08/13) sazvana je 8. sjednica Općinskog vijeća koja će se održati 20. listopada 2021. u 8:00 h u dvorani Općinske zgrade.

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2021. godinu - pogledaj

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice "Šime Šugar Ivanov" Kolan - 1 izvršitelj - pogledaj

Godišnje izvršenje proračuna za 2020. godinu - pogledaj

Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje suhozida uz nerazvrstanu cestu Put Valjalo (Put Mišnjaka) - pogledaj

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicim u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08,61/11,04/18,112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja, upućuje POZIV ZA TESTIRANJE u svrhu provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela - pogledaj poziv

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini.
Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva su isključivo organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na otocima.

Sukladno članku 28.a Statuta Općine Kolan (''Službeni glasnik Općine Kolan broj 6/21)i članku 35.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 08/13) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća za 29. rujna2021. u 8:00 h, koja će se održati u dvorani Općinske zgrade. - Dnevni red