Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

II javni poziv slika

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Savjet). Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kolan.

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

Raspisuje se „Natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan u 2024. godini“ (dalje: Natječaj) za mikrolokacije sukladno Popisu mikrolokacija za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan putem natječaja u 2024. godini KLASA: 363-01/24-01-02, UR.BROJ: 2198-33-03-01/04-24-1 koji je u privitku i sastavni je dio ovog natječaja.

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Obavještavamo vas da je Općinske vijeće na 32. sjednici dana 12.06.2024. donijelo akt:

Dragi mještani!

Obavještavamo vas da će se dana 10.05.2024. i 13.05.2024. na području Općine kolan provoditi sustavne mjere preventivne deratizacije i larvicidne dezinsekcije.