Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Paga za izbore predstavnika nacionalnih manjina - pogledaj dokument

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj dokument

temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) obavještavamo Vas da će se održati javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Mandre zapad 2 (UPU 7-2) (u nastavku: Prijedlog Plana).

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kolan za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kolan za 2022. g. - pogledaj dokument

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) obavještavamo Vas da će se održati javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Mandre zapad 1 (UPU 7-1) (u nastavku: Prijedlog Plana).

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Ulica Brune Bušića, Mandre-nerazvrstana cesta NC 51 u naselju Mandre u k.o. Kolan i Zadarska ulica, Mandre-nerazvrstana cesta NC 49 u naselju Mandre u k.o. Kolan, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Općina Kolan

Na osnovi članka 21. i članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan, na sjednici održanoj 16. travnja 2023., donijelo je Odluku o neodržavanju izbora članova vijeća/predstavnika Albanske nacionalne manjine u Općini Kolan. - pogledaj Odluku

lamb 2216160 960 720

Općina Kolan, kao i do ovih godina, potpisala je ugovor o sufinanciranju klanja autohtone paške janjadi s Paškom siranom d.d. iz Paga. Ugovorom je definirano da sufinanciranje iznosi 10 € po grlu zaklanog janjeta.
Općina Kolan obvezala se sufinancirati klanje do maksimalno 100 janjadi po registriranom uzgajivaču ovaca.