Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

448596505 872728724880475 1620190874090947199 n

Turistička ambulanta Kolan je otvorena!

2151547842

DRAGI MJEŠTANI!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE 12.06.2024. NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN PROVODITI SUSTAVNE MJERE LARVICIDNE DEZINSEKCIJE.

Kolan 1

S ciljem veće zaštite svojih mještana i gostiju koji nas posjećuju Općina Kolan je kupila dva AED uređaja sa ormarićima koji su postavljeni jučer 23. svibnja 2024. u Mandrama u luci i u Kolanu na zgradi pošte.

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da predlože kandidate za javna priznanja Općine Kolan.

Obavještavamo vas da će se u noći 23.05.2024/ 24.05.2024 na području Općine Kolan provoditi mjere ADULTICIDNE DEZINSEKCIJE (suzbijanje letećih insekata), preparat koji će se koristit je Cymina Ultra .

export slika za web3

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom.

Slika 3

23. veljače u Zagrebu uručena su 72 nova ugovora za projekte u okviru Poziva “Zaželi – prevencija institucionalizacije”, vrijedne više od 58 milijuna eura. Ugovore su uručili predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i ministar Marin Piletić.

DSC 0528

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 410-15/24-01/01
URBROJ: 2198-33-03-02/04-24-1
Kolan, 12.veljače 2024.g.


Na temelju članka 20., 25. i 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) i Odluke o porezima Općine Kolan („Službeni oglasnik Općine Kolan“ broj 14/22 i 22/23) Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe - vlasnici kuća za odmor na području Općine Kolan da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima, dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan, najkasnije do 31.ožujka 2024. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.