Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
RADNA JEDINICA PAG

 • Ambulanta za HMP i dežurstvo, telefon: 023 611 001
 • Patronažna služba – radnim danom od 07:00 -15:00; telefon 023 612 477
 • Ginekološka ambulanta dr. Hrvoje Tičić
kontakt telefon u ambulanti Pag: 023 646 663
ambulanta Novalja: 053 741 195
raspored rada u ambulanti Pag – utorak i petak 07:00 – 14:30
četvrtak 13:00 – 20:30
ambulanta Novalja – ponedjeljak: 13:00 – 20:30
srijeda: 07:00 – 14:30
subota - prva u mjesecu u ambulanti Pag: 07:00 -14:00

 • Ordinacija opće medicine dr.med. Ivan Šupraha, specijalist obiteljske medicine
telefon 023 611 957
raspored rada: ponedjeljak, srijeda, petak : 07:00 – 13:00
kućne posjete: 13:00 - 14:30
utorak i četvrtak: 13:00 – 19:00
kućne posjete:19:00 -20:30
ambulanta Kolan srijedom: 08:00 – 11:00; kontakt 098 332 -487

 • Ordinacija opće medicine dr.med. Vesna Milčić
telefon: 023 611 612
raspored rada: ponedjeljak i petak: 13:00 – 19:00
kućne posjete od: 19:00- 20:30
utorak, srijeda i četvrtak : 07:00 -13:00
kućne posjete : 13:00 – 14:30

 • Ordinacija opće medicine dr. med. Željko Vragović, specijalist pedijatar
telefon: 023 612 448
raspored rada: ponedjeljak, srijeda i petak: 13:00 – 19:00
kućne posjete: 19:00 – 20:30
utorak, četvrtak: 07:00 – 13:00
kućne posjete: 13:00 – 14:30

 • Medicinsko biokemijski laboratorij: Blanša Matulina dipl. ing. med. biok.
telefon labarotorij Pag : 023 612 377
laboratorij Novalja: 053 661 985
raspored rada - radnim danom: 07:00 – 15:00
prijem pacijenata: 07:30 – 09:00

 • Stomatološka ordinacija dr.stom. Marijana Pastorčić
telefon: 023 611 003
raspored rada - parne dane u mjesecu ujutro : 07:00 – 14:30
rad s pacijentima: 07:00 – 13:00
neparne datume u mjesecu: 13:30 – 21 :00
rad sa pacijentima : 14:30 – 20:30
subotom - prva parna u mjesecu

 • Stomatološka ordinacija dr. stom. Ivona Kalauz – Oguić
telefon: 023 611 003
raspored rada - neparne datume u mjesecu ujutro: 07:00 – 14:30
rad sa pacijentima: 07:00 – 13:00
parne datume u mjesecu : 13:30 – 21:00
rad sa pacijentima: 14:30 – 20:30
subota - prva neparna u mjesecu

 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
Epidemiološka služba Pag
Telefon 023 612 464
Raspored rada: utorkom od 09:00 – 12 :00

 • Poliklinika za oftamologiju „Božić“
Dr. med. Ivanka Čemeljić – Tičić, oftamolog
kontakt mob. 099 211 4890
raspored rada - ambulanta Pag – ponedjeljak: 13:00 – 20:30
srijeda : 07:00 – 14:00
ambulanta Novalja - utorak, petak: 07:00 – 14:30
četvrtak: 13:00 – 20 :30
subota - prva u mjesecu – ambulanta Novalja