Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • Proračun Općine Kolan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - pogledaj dokument
  - Obrazloženje Proračuna za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu - pogledaj dokument
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2024. godini - pogledaj dokument
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2024. godini - pogledaj dokument
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • Program javnih potreba u kulturi, sportu i organizacija civilnog društva Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kolan u 2024. godini - pogledaj dokument
 • Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • Upute za izradu i dostavu financijskih planova proračunskog korisnika Općine Kolan za razdoblje 2024.- 2026. godine - pogledaj dokument
  • Prilog 1 - Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika - pogledaj dokument
 • III. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
  • Obrazloženje uz III. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
  • III. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj
  • III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj
  • I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
  • Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
  • II. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj
  • II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
  • I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj
  • I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj

 

 • Proračun Općine Kolan za 2023. godinu i projekcije za 2024./2025. godinu - pogledaj
  • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini, - pogledaj
  • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini, - pogledaj
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2023. godinu, - pogledaj
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kolan za 2023. godinu, - pogledaj
  • Program javnih potreba u kulturi, sportu i organizacija civilnog društva Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
  • Odluka o izvršenju Proračuna za 2023. godinu - pogledaj
  • Obrazlozenje Proracuna za 2023 i projekcije za 2024. i 2025. godinu - pogledaj
 • III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
  • III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini, - pogledaj
  • III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
  • II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
  • II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
  • I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
  • I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • Proračun Općine Kolan za 2022. godinu - opći dio i Projekcije za 2023. i 2024. godinu - pogledaj
 • Proračun Općine Kolan za 2022. godinu - posebni dio - pogledaj
  • Obrazloženje uz Proračun Općine Kolan za 2022 - pogledaj
  • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022 godini - pogledaj
  • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022 godini - pogledaj
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
 • Upute za izradu proračuna i financijskih planova proračunskog korisnika općine Kolan za razdoblje 2022. – 2024. - pogledaj
 • I. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu - pogledaj
  • II Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu - opći dio - pogledaj
  • II Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu - posebni dio - pogledaj
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kolan za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021 - pogledaj
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj
 • Projekcija Proračuna Općine Kolan 2021 - pogledaj
 • Plan Proračuna Općine Kolan - Opći dio - pogledaj
 • Plan Proračuna Općine Kolan - Posebni dio - pogledaj
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOLAN ZA 2021-2023. - pogledaj
  • Plan razvojnih programa 2021.-2023. - II Izmjene i dopune proračuna - pogledaj
 • PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj
  • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021 godini - II Izmjene i dopune proračuna - pogledaj
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj
  • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021 godini - II Izmjene i dopune proračuna - pogledaj
 • Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Kolan za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. - pogledaj
 • Odluku o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Općine Kolan za razdoblje 1.1. - 31.3. 2021. - pogledaj dokument
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOLAN ZA 2020-2022. - pogledaj
 • ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2020. godinu - pogledaj
 • Plan proračuna  za 2020.g - word dokument
 • PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU OPĆINA KOLAN - xls dokument

1. Plan Proračuna 2019. - word dokument

1.1.Odluka o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2019. - word dokument

1.2. Projekcija proračuna Općine Kolan  - pdf dokument

1.3. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019 - word dokument

1.4. Program javnih potreba u kulturi za 2019. - word dokument

1.5. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. - word dokument

1.6. Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. - word dokument

1.7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019 godini - word dokument

1. Plan Proračuna 2018. - word dokument

1.1.Odluka o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2018. - word dokument

1.2. Plan nabave za proračunsku godinu 2018. - word dokument

1.3. Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. - excel dokument

1.4. Projekcija proračuna Općine Kolan za 2019. i 2020. - word dokument

1.5. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 - word dokument

1.6. Program javnih potreba u kulturi za 2018. - word dokument

1.7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. - word dokument

1.8. Program javnih potreba u školstvu za 2018. - word dokument

1.9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018 godini - word dokument