Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • Proračun Općine Kolan za 2023. godinu i projekcije za 2024./2025. godinu - pogledaj
  • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini, - pogledaj
  • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini, - pogledaj
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2023. godinu, - pogledaj
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kolan za 2023. godinu, - pogledaj
  • Program javnih potreba u kulturi, sportu i organizacija civilnog društva Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj
  • Odluka o izvršenju Proračuna za 2023. godinu - pogledaj