Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
  • III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini, - pogledaj
  • III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
  • II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
  • II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
  • I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
  • I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • Proračun Općine Kolan za 2022. godinu - opći dio i Projekcije za 2023. i 2024. godinu - pogledaj
 • Proračun Općine Kolan za 2022. godinu - posebni dio - pogledaj
  • Obrazloženje uz Proračun Općine Kolan za 2022 - pogledaj
  • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022 godini - pogledaj
  • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022 godini - pogledaj
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj
 • Upute za izradu proračuna i financijskih planova proračunskog korisnika općine Kolan za razdoblje 2022. – 2024. - pogledaj