Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

1. Plan Proračuna 2019. - word dokument

1.1.Odluka o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2019. - word dokument

1.2. Projekcija proračuna Općine Kolan  - pdf dokument

1.3. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019 - word dokument

1.4. Program javnih potreba u kulturi za 2019. - word dokument

1.5. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. - word dokument

1.6. Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. - word dokument

1.7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019 godini - word dokument