Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN - pogledaj

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kolan - pogledaj odluku

ODLUKA O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KOLAN U SVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID-19) - pogledaj

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kolan - pogledajte odluku

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Općine Kolan dana 08. studenog 2021. godine raspisuje: POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KOLAN U 2022. GODINI
 • JAVNI POZIV SPORT - pogledaj
 • 1. PRIJAVNICA - sport - pogledaj
 • 3. OBRAZAC OPCI PODACI sport - pogledaj
 • 4. Izjava o istinitosti i tocnosti podataka sport - pogledaj
 • 5. Obrazac izjave o partnerstvu sport - pogledaj
 • 6. Izjava o suglasnosti sport - pogledaj
 • 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja sport - pogledaj
 • IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PROPISANIH ZAKONOM sport - pogledaj

Poziva se sve zainteresirane za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru da u roku od deset radnih dana (od 25.01. do 04.02.2022. godine), preporučenom pošiljkom na adresu Općine Kolan ili osobno predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan, dostave zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Kolan za mikrolokacije donesene Planom upravljanja pomorskim dobrom Općine Kolan za 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Kolan 37/2021).

Na temelju članka 1. 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“NN” broj 47/90, 27/93 i 38/09 – pročišćeni tekst), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Općine Kolan dana 08. studenog 2021. godine raspisuje: POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KOLAN U 2022. GODINI
 • JAVNI POZIV kultura - pogledaj
 • 1. PRIJAVNICA - kultura - pogledaj
 • 4. Izjava o istinitosti i tocnosti podataka kultura - pogledaj
 • 5. Obrazac izjave o partnerstvu kulture - pogledaj
 • 6. Izjava o suglasnosti kultura - pogledaj
 • 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja kultura - pogledaj
 • IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PROPISANIH ZAKONOM kultura - pogledaj