Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 39/19 i 67/23) te Zaključka načelnika Općine Kolan KLASA: 350-02/20-02/06, URBROJ: 2198-33-0301-24-18, od 03. srpnja 2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA MANDRE (UPU 3)

 

1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Mandre (UPU 3).

2. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Mandre (UPU 3) trajat će 15 (petnaest) dana i to u razdoblju od 08. srpnja do 22. srpnja 2024. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Mandre (UPU 3) moći će se izvršiti svakog radnog dana od 8,30-14,30 sati u prostorijama Općine Kolan, Trg Kralja Tomislava 6, 23251 Kolan.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Mandre (UPU 3) održat će se 11. srpnja 2024. godine u 11.00 sati u prostorijama Općine Kolan.

5. Primjedbe, mišljenja i prijedlozi te očitovanje na Prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Mandre (UPU 3) mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno sa 22. srpnja 2024. godine na sljedeći način:

- upisom u knjigu primjedbi;

- putem pošte na adresu: Općina Kolan, Trg Kralja Tomislava 6, 23251 Kolan;

- putem elektronske pošte na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te

- u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

6. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima sukladno posebnom propisu. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u izradi Izvješća o javnoj raspravi.