Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti

Na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 09. travnja 2019. godine , objavljuje,

OBAVJESTI O PONIŠTENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (,,Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Kolan 1/18. i 5/18) te Odluke o raspisivanju natječaja i visini zakupnine za zakup poslovnog prostora u zgradi na adresi Trg kralja Tomislava 3, Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan br. 2/19), načelnik Općine Kolan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostora u zgradi na adresi Trg kralja Tomislava 3, Kolan - WORD dokument

Na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 02. travnja 2019. godine , objavljuje,

Pokreće se postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Kolan. JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kolan - pogledaj poziv

Javno otvaranje ponuda održat će se 02. travnja 2019. u prostorijama Općine Kolan u 10:00 h.

Proljetno vrijeme svake godine donosi sa sobom sve češće paljenje vatre na otvorenom.
Policijska postaja Pag i Općina Kolan apeliraju i pozivaju građane da prilikom paljenja korova i suhe trave budu oprezni te da posebnu pozornost obrate nadziranju vatre.

Posebno se upozoravaju građani da prilikom paljenja poduzmu potrebne mjere opreza i to;
- spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena
- oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal
- osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje
- ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila
- ako se spaljivanje obavlja na većoj površini obavijestiti DVD-Kolan
U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Centar 112 na broj 112.
Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne.

Predsjednica Republike Hrvatske je 25.ožujka 2019. godine donjela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske.

Više u dokumentu

Poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019.g