Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine", broj: 153/13,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka načelnika Općine Kolan, KLASA: 350-02/21-02/23, URBROJ: 2198-33-03/01-24-38, od 18. lipnja 2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SOLINICE“ – UPU 8

 

1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone „Solinice“ – UPU 8 (u nastavku: Prijedlog Plana).

2. Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajat će trideset (30) dana i to u razdoblju od 24. lipnja do 23. srpnja 2024. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti svakog radnog dana od 8,30-14,30 sati u prostorijama Općine Kolan, Trg Kralja Tomislava 6, 23251 Kolan. Prijedlog Plana će biti dostupan i na Internet stranici Općine Kolan.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Plana održat će se 09. srpnja 2024. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Kolan.

5. Primjedbe, mišljenja i prijedlozi te očitovanje na Prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno sa 23. srpnja 2024. godine na sljedeći način:

- upisom u knjigu primjedbi;

- putem pošte na adresu: Općina Kolan, Trg Kralja Tomislava 6, 23251 Kolan;

- putem elektronske pošte na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te

- u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

7. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.

U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

8. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.


Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone "Solinice" - UPU 8 - informacije i dokumentacija - pogledaj dokumentaciju