Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 14/22), članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/23), Općinsko vijeće Općine Kolan objavljuje


JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kolan


Prijave kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kolan podnose se na propisanom obrascu koji se nalazi u nastavku objave.

Prijedlozi prijava kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kolan podnose se u pisanom obliku te moraju sadržavati sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,
- podaci o kandidatu za člana Savjeta mladih (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta/boravišta),
- obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže.

Javni poziv - pogledaj dokument
Obrazac za prijavu kandidata - pogledaj dokument
Popis predlagatelja - neformalna skupina mladih - pogledaj dokument