Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.


Dana 20.03.2019. u vremenu 10:00 - 15:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (ZA JAVNU RASVJETU)
Dopunski naziv kupca: JAVNA RASVJETA TS 1
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO KOLAN
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN
Dopunski naziv kupca: OPĆINA KOLAN - PRIVREMENI PRIKLJUČAK
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: AUTOKAMP ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MARINA ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO MANDRE
Mjesto: KOLAN