Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

pozadina opcina kolan

S obzirom da Općina Kolan uskoro kreće sa izradom Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, Općina Kolan poziva sve zainteresirane za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru da na adresu Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, a najkasnije do 01.studenog 2019. godine dostave prijedloge lokacija koje će se uvrstiti u Plan upravljanja pomorskim dobrom Općine Kolan za 2020. godinu.


U prijedlogu treba navesti namjenu lokacije, katastarsku česticu zemljišta na kojoj ili ispred koje se nalazi lokacija, potrebnu površinu te po mogućnosti grafički označiti lokaciju kako bi se što preciznije odredila mikrolokacija.

Napomena: Lokacije koje ne budu uključene u Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu neće moći ostvariti koncesijska odobrenja.