Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

stipendije

Na temeljem Odluke o stipendiranju studenata i učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja sa područja Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan br.5/19) Općina Kolan, Jedinstveni upravi odjel raspisuje

 

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja s prebivalištem na području Općine Kolan
u akademskoj/školskoj godini 2019./2020.