Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

djecji vrtic paski malisani pag

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 25.svibnja do 5.lipnja 2020.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2020./2021. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu ;Dječji vrtić Paški mališani,Pag,Velebitska 6,23250 Pag s naznakom –prijava za upis


Prijavom za upis roditelji/skrbnici su izričito suglasni da Dječji vrtić Paški mališani,Pag može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka upisa u dječji vrtić sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zahtjev za upis može se preuzeti sa Internet stranice vrtića
www.vrtic-paski-malisani.hr

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja/skrbnika potrebno je priložiti;
1. Rodni list djeteta (preslika,bez obzira na datum izdavanja).
2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.
3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja(izdaje poslodavac)
4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja,obrtnice)
5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu ( izvadak o radnom stažu HZMO,potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti,rješenje centra za socijalni rad,rješenje o dječjem doplatku).
Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić,prednost pri upisu ima:
- dijete s prebivalištem roditelja ,skrbnika na području grada Paga 10 bodova
-dijete s prebivalištem roditelja ,skrbnika na području drugih JLS sa kojima je potpisan ugovor korištenja 10 bodova
-dijete s prebivalištem roditelja ,skrbnika na području drugih JLS sa kojima nije potpisan ugovor korištenja 8 bodova
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 10 bodova
- ako roditelj ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 10 bodova
-ako roditelja civilnog invalida 10 bodova
- dijete oba zaposlena roditelja 10 bodova
- dijete jednog zaposlenog roditelja 9 bodova
- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem 10 bodova
- dijete samohranog zaposlenog roditelja 20 bodova
- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja
ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 10 bodova
- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece 1 bod za svako malodobno dijete
- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1 bod
- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod za svako malodobno dijete
- dijete oba roditelja,skrbnika na redovnom školovanju 10 boda
-dijete jednog roditelja,skrbnika na redovnom školovanju 9 boda
- dijete čiji je brat ili sestra već korisnik dječjeg vrtića 2 boda
- dijete s teškoćama u razvoju i djeca iz socijalno ugroženih obitelji,uz pravovaljanu dokumentaciju nadležnih službi ostvaruju direktan upis

Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa a prema bodovima navedenim u članku 8.,9,10,11,12, i 13.Pravilnika o upisima i kriterijima za upise u dječji vrtić Paški mališani,Pag . Prijedlog upisa Komisija dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića na suglasnost.

REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i internetskim stranicama vrtića 19.lipnja 2020.god., a KONAČNI REZULTATI UPISA bit će objavljeni dana 6.srpnja 2020.god.
U objavama upisa bit će navedena šifra i broj ostvarenih bodova a šifru će svi prijavljeni dobiti putem broja telefona ili mail adrese navedene u zahtjevu za upis.

Za nastavak programa već upisane djece u vrtić u Pagu ,Paški mališani, potrebno je potpisati zahtjev za nastavak programa kroz 2020/2021.pedagošku godinu koji se može preuzeti na Internet stranicama dječjeg vrtića www.vrtic-paski-malisani.hr. Zahtjev za nastavak korištenja vrtića za 2020./2021.pedagošku godinu predaje se u periodu od 25.svibnja do 5.lipnja 2020.godine putem pošte i/ili na mail adresu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Napomena ; svi korisnici vrtića za 2020./2021.pedagošku godinu prije početka pohađanja vrtića,danom dolaska u vrtić, dužni su dostaviti liječničku Potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić s dokazom o procijepljenosti djeteta.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti putem telefona 023 600089 ili na mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- pogledaj dokument

- ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DV PAŠKI MALIŠANI PAG ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021