Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

child960

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani, Pag od 04. travnja do 15. travnja 2022. godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2022./2023. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250 Pag s naznakom – prijava za upisPrijavom za upis roditelji/skrbnici su izričito suglasni da Dječji vrtić Paški mališani, Pag može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka upisa u dječji vrtić sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zahtjev za upis može se preuzeti sa Internet stranice vrtića www.vrtic-paski-malisani.hr

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja/skrbnika potrebno je priložiti;
1. Rodni list djeteta (preslika, bez obzira na datum izdavanja).
2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.
3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja (izdaje poslodavac)
4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja, obrtnice)
5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu (izvadak o radnom stažu HZMO, potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalni rad, rješenje o dječjem doplatku).

NAPOMENA
: Potvrde o zaposlenju bez priloženog izvatka o radnom stažu HZMO neće se uvažavati.

Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić, prednost pri upisu ima:
- dijete s prebivalištem roditelja, skrbnika na području grada Paga 10 bodova
- dijete s prebivalištem roditelja, skrbnika na području drugih JLS sa kojima je potpisan ugovor korištenja 10 bodova
- dijete s prebivalištem roditelja, skrbnika na području drugih JLS sa kojima nije potpisan ugovor korištenja 8 bodova
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 10 bodova
- ako roditelj ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 10 bodova
- ako roditelja civilnog invalida 10 bodova
- dijete oba zaposlena roditelja 10 bodova
- dijete jednog zaposlenog roditelja 9 bodova
- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem 10 bodova
- dijete samohranog zaposlenog roditelja 20 bodova
- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 10 bodova
- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece 1 bod za svako malodobno dijete
- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1 bod
- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod za svako malodobno dijete
- dijete oba roditelja,skrbnika na redovnom školovanju 10 bodova
- dijete jednog roditelja, skrbnika na redovnom školovanju 9 bodova
- dijete čiji je brat ili sestra već korisnik dječjeg vrtića 2 boda
- djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz socijalno ugroženih obitelji, uz pravovaljanu dokumentaciju nadležnih službi (nalaz vještačenja, rješenje o kraćem radnom vremenu) ostvaruju direktan upis

Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa prema bodovima navedenim u članku 8, 9, 10, 11, 12, i 13 Pravilnika o upisima i kriterijima za upise u dječji vrtić Paški mališani, Pag. Prijedlog upisa Komisija dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića na suglasnost.

PRVI REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i internetskim stranicama vrtića 02. svibnja 2022. god., a KONAČNI REZULTATI UPISA bit će objavljeni dana 13. svibnja 2022. god.
U objavama upisa bit će navedena šifra i broj ostvarenih bodova a šifru će svi prijavljeni dobiti putem broja telefona ili mail adrese navedene u zahtjevu za upis.

Naknadni Zahtjevi za upis dostavljeni kroz pedagošku 2022./2023. godinu i Zahtjevi za upis nakon prijavnog roka neće se zaprimati ni razmatrati.

Za nastavak programa već upisane djece u vrtić Paški mališani, Pag potrebno je potpisati zahtjev za nastavak programa kroz 2022/2023. pedagošku godinu koji se može preuzeti na Internet stranicama dječjeg vrtića http://www.vrtic-paski-malisani.hr. Zahtjev za nastavak korištenja vrtića za 2022./2023. pedagošku godinu predaje se u periodu od 03. svibnja do 15. svibnja 2022. godine putem pošte i/ili na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA: svi korisnici vrtića za 2022./2023. pedagošku godinu prije početka pohađanja vrtića, danom dolaska u vrtić, dužni su dostaviti liječničku Potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić s dokazom o procijepljenosti djeteta.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA;601-02-02/22-21
UR.BROJ;2198/24-06/03-22-21

U Pagu, 01.04.2022. godine

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
Marijo Fabijanić, predsjednik, v.r.

Ova obavijest objavljuje se temeljem prethodne Odluke Upravnog vijeća KLASA:601-02-02/22- 16, UR.BROJ:2198/24-06/03-22-16 donesene dana 31. ožujka 2022.godine.
Ljubica Fabijanić, ravnateljica