Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

vrtickolanm

Općini Kolan dana 27.07.2023. godine izdana je građevinska dozvola za gradnju dječjeg vrtića, jednog od najvećih komunalnih i infrastrukturnih projekata od izuzetne važnosti za naše najmlađe, mlade obitelji i demografiju.
Nakon što je ove godine izrađen glavni projekt za novi dječji vrtić, a sada i dobivena građevinska dozvola Općina Kolan kreće sa postupkom osiguravanja financijske konstrukcije za gradnju dječjeg vrtića i provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje i opremanja dječjeg vrtića.


Izgradnjom dječjeg vrtića sa jednom jasličkom i jednom vrtićkom jedinicom omogućiti će se smještaj za 32 djece (20 djece vrtićke dobi i 12 djece jasličke dobi) što bi trebalo u cijelosti zadovoljiti trenutne potrebe, a objekt ima mogućnost daljnje nadogradnje u budućnosti sukladno potrebama. Upravo je i cilj njegove izgradnje omogućiti lakši život mladim obiteljima, zasnivanje obitelji i ostanak u Općini Kolan.
Općina Kolan je do sada osigurala putem natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 382.241,69 eura, te putem natječaja za razvoj otoka u 2023. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 72.000,00 eura. Osim navedenog Općina Kolan namjerava ovaj projekt prijaviti i na druge natječaje koji će financirati izgradnju dječjih vrtića.
Ukoliko svi planovi Općine Kolan po pitanju pripremnih radnja za gradnju dječjeg vrtića budu pratili planirane termine izgradnja dječjeg vrtića mogla bi započeti još ove godine.