Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

 b95817af9cb1ed043995af8e46628abf

FLAG "Tri mora" poziva dionike FLAG područja iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora ribarstva da se odazovu radionicama organiziranim u sklopu procesa pripreme Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora.

 

Svrha održavanja radionica je okupljanje lokalnih dionika radi prepoznavanja specifičnih potreba područja i interesa dionika FLAG-a, analiziranje nedostataka i prednosti te prepoznavanje povoljnih mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica radi konstruktivne pripreme
i izrade lokalne razvojne strategije kao značajnog dokumenta za daljnji rad i rast naša Tri mora putem kojega korisnici mogu u konačnici ostvariti svoje ideje u cilju doprinosa održivom sektoru ribarstva i akvakulture te jačanju maritimne tradicije i baštine naša Tri mora.

 

LOKACIJA I TERMINI ODRŽAVANJA RADIONICA

I. GOSPODARSKI SEKTOR RIBARSTVA I AKVAKULTURE;

1. Radionica;
Mjesto održavanja; NOVIGRAD, OPĆINSKA VIJEĆNICA, TRG KRALJA TOMISLAVA 1
Vrijeme održavanja: 26. RUJNA 2023. S POČETKOM U 10:00 SATI

2. Radionica;
Mjesto održavanja; RAŽANAC, KNJIŽNICA JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANAC XI/2
Vrijeme održavanja: 27. RUJNA 2023. S POČETKOM U 10:00 SATI

3. Radionica:
Mjesto održavanja; POLIČNIK, CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU, GRABI 26,
KONFERENCIJSKA SALA U PRIZEMLJU
Vrijeme održavanja: 28. RUJNA 2023. S POČETKOM U 9:30 SATI

II. CIVILNI I JAVNI SEKTOR;

1. Radionica:
Mjesto održavanja: POLIČNIK, CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU, GRABI 26,
KONFERENCIJSKA SALA U PRIZEMLJU
Vrijeme održavanja: 26. RUJNA 2023. S POČETKOM U 13:30 SATI

2. Radionica:
Mjesto održavanja: GRAD PAG, KNEŽEV DVOR, UL. MARKA LAURA RUIĆA 28, PAG
Vrijeme održavanja: 27. RUJNA 2023. S POČETKOM U 16:00 SATI

 

Za više informacija možete se obratiti djelatnicima FLAG-a Tri mora čiji su kontakti dostupni na mrežnoj stranici https://www.lagurtrimora.hr