Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.
Dana 28.02.2018 u vremenu 13:30 - 15:30 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokacijama:
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: AUTOKAMP ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MARINA ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO ŠIMUNI
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO MANDRE
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (ZA JAVNU RASVJETU)
Dopunski naziv kupca: JAVNA RASVJETA TS 1
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO KOLAN
Mjesto: KOLAN

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN
Dopunski naziv kupca: OPĆINA KOLAN - PRIVREMENI PRIKLJUČAK
Mjesto: KOLAN