Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 02. travnja 2019. godine , objavljuje,

 

 JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN - pogledaj

 • Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj
 • Odredbe radni materijali - pogledaj
 • Odredbe PPJR - pogledaj
 • Zaključak - pogledaj
 • 1. Korištenje i namjena površina - pogledaj
 • 2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetika - pogledaj
 • 2.1. Vodnogospodarski sustav - pogledaj
 • 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - pogledaj
 • 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Staništa - pogledaj
 • 3.2. Uvjeti korištenja i zaštita prostora - Ekološka mreža - pogledaj
 • 4.1. GP Kolan - pogledaj
 • 4.1.1.Izdvojena GP izvan naselja - pogledaj
 • 4.2. GP Kolanjski Gajac - pogledaj
 • 4.3. GP Mandre - pogledaj