Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
Na temelju članka 1. 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“NN” broj 47/90, 27/93 i 38/09 – pročišćeni tekst), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Općine Kolan dana 08. studenog 2021. godine raspisuje: POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KOLAN U 2022. GODINI
  • JAVNI POZIV kultura - pogledaj
  • 1. PRIJAVNICA - kultura - pogledaj
  • 4. Izjava o istinitosti i tocnosti podataka kultura - pogledaj
  • 5. Obrazac izjave o partnerstvu kulture - pogledaj
  • 6. Izjava o suglasnosti kultura - pogledaj
  • 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja kultura - pogledaj
  • IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PROPISANIH ZAKONOM kultura - pogledaj