Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Kolan, 17. studenog 2015.


Na temelju članka 1., 9. a i 10 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,27/93 i 38/09), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07), Zakona o udrugama (NN 71/06, 150/08 i 124/10), Zakonu o športu (NN 71/06 i 150/08), Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje


POZIV
Za predlaganje programa javnih potreba
iz Proračuna za 2016. godinu

Puni tekst Poziva i prijavnicu za financiranje programa javnih potreba možete preuzeti iz privitka.