Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/18) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 6/21) općinski načelnik Općine Kolan pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događaja na području Općine Kolan, te objavljuje: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događaja na području Općine Kolan.

  •  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o buci - pogledaj dokument