Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Sukladno čl. 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16.) POZIVAMO vlasnike odnosno korisnike građevina na području Općine Kolan, a koje sadrže azbest da najkasnije do 20. prosinca 2016. godine na adresu Općina Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan dostave podatke o lokacijama, procjenjenoj količini, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da jest ili će tek postati azbestni otpad.
S obzirom da su sukladno čl. 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16.) vlasnici odnosno korisnici građevine u kojoj se nalazi azbest dužni dostaviti tražene podatke iz prethodnog stavka, molimo da postupite prema ovom pozivu, sve sa ciljem što učinkovitijeg sustava sakupljanja i zbrinjavanja azbestnog otpada.