Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.Dana 18.02.2021.. u vremenu 09:00 - 10:30 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećim lokacijama:

Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)

- MJESTO KOLAN
- OPĆINA KOLAN - PRIVREMENI PRIKLJUČAK
- JAVNA RASVJETA TS 1
- MJESTO MANDRE
- MARINA ŠIMUNI
- MJESTO ŠIMUNI
- AUTOKAMP ŠIMUNI