Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. lipnja 2019. u prostorijama Općine Kolan u 10:00 h.

Na temelju članka 95.stavak 2. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 09. travnja 2019. godine , donosi,
ZAKLJUČAK O poništenju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan

  • UPUTA BIRAČIMA NA IZBORIMA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE - pogledaj
  • RJEŠENJE o određivanju biračkog mjesta NA PODRUČJU GRADA PAGA - pogledaj

Na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 09. travnja 2019. godine , objavljuje,

OBAVJESTI O PONIŠTENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN

Sukladno članku 28.a Statuta Općine Kolan (''Službeni glasnik Općine Kolan broj 05/18) i članku 35. i stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 08/13) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća za 13. svibnja 2019. u 10:00 h u općinskoj vijećnici te predlažem sljedeći Dnevni red - pogledaj

Na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 02. travnja 2019. godine , objavljuje,

U cilju organizacije i unapređenja ugostiteljske ponude tijekom održavanja manifestacija u sklopu turističke sezone Općine Kolan 2019.godine, a sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članku 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 5/18) načelnik Općine Kolan dana 07. svibnja 2019.godine objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sudjelovanje u organizaciji manifestacija koje će se održati u sklopu turističke sezone Općine Kolan 2019.godine

Javno otvaranje ponuda održat će se 02. travnja 2019. u prostorijama Općine Kolan u 10:00 h.