Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

Obavijest o izradi II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument

Poziva se sve zainteresirane za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru da u roku od sedam radnih dana (od 25.01. do 02.02.2021. godine), preporučenom pošiljkom na adresu Općine Kolan ili osobno predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan, dostave zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Kolan za mikrolokacije donesene Planom upravljanja pomorskim dobrom Općine Kolan za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Kolan 01/2021).

Sukladno čl. 28.a Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan broj 05/18) i čl.35. st.3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije broj 8/13) saziva se  40.sjednice Općinskog vijeća 28. kolovoza 2020. godine u 08:00 sati u svečanoj sali uz sljedeći dnevni red:

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače privremeno upisane u popis birača izvan mjesta prebivališta

Obavijest o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Kolanjski Gajac UPU2 - pogledaj dokument

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo IX. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN - pogledaj dokument