Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja ili poziva Općine Kolan za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu - pogledaj dokument

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20i članka 46. Statuta Općine kolan („Službeni glasnik Općine Kolan broj 6/21), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Kolan (KLASA: 610-02/17-01/02, UR.BROJ: 2198/33-03/02-17-1 26. rujna 2017. godine) Načelnik Općine Kolan, donosi

ODLUKU o imenovanju  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijavljenih programa i projekta - pogledaj

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 i članka 46. Statuta Općine kolan („Službeni glasnik Općine Kolan broj 6/21), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Kolan (KLASA: 610-02/17-01/02, UR.BROJ: 2198/33-03/02-17-1 26. rujna 2017. godine) Načelnik Općine Kolan, donosi

Odluku o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kolan za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kolan - pogledaj

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Općine Kolan dana 12. kolovoza 2021. godine raspisuje:

 • NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KOLAN U 2021. GODINI - pogledaj
 • IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PROPISANIH ZAKONOM sport - pogledaj
 • 1. PRIJAVNICA - sport - pogledaj
 • 3. OBRAZAC OPCI PODACI sport - pogledaj
 • 4. Izjava o istinitosti i tocnosti podataka sport - pogledaj
 • 5. Obrazac izjave o partnerstvu sport - pogledaj
 • 6. Izjava o suglasnosti sport - pogledaj
 • 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja sport - pogledaj

Na temelju članka 1. 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“NN” broj 47/90, 27/93 i 38/09 – pročišćeni tekst), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Općine Kolan dana 12. kolovoza 2021. godine raspisuje:

 • NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KOLAN U 2021. GODINI - pogledaj
 • IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PROPISANIH ZAKONOM kultura - pogledaj
 • 1. PRIJAVNICA - kultura - pogledaj
 • 4. Izjava o istinitosti i tocnosti podataka kultura - pogledaj
 • 5. Obrazac izjave o partnerstvu kulture - pogledaj
 • 6. Izjava o suglasnosti kultura - pogledaj
 • 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja kultura - pogledaj