Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Poštovani žitelji Općine Kolan,
Obzirom na situaciju i na interes žitelja Općine Kolan dajemo na znanje cjelokupan izvještaj za završeni spor između tužitelja Komunalnog društva Pag i tuženika Općine Kolan. Činjenično stanje je da je Općina kolan izgubila spor kao tuženik u ovom postupku zbog izmakle dobiti Komunalnog društva Pag. (Sažetak tijeka spora u prilogu)


Preuzevši dužnost 13. lipnja 2017. preuzeli smo i navedeni spor u postupku koji je sa 26. ožujkom 2018. priveden kraju te završen u korist Komunalnog društva Pag. Moram naglasiti da navedeni spor koji je vođen sa Općinom Kolan nije imao direktne veze sa Komunalnim društvom Kolan niti je Komunalno društvo Kolan, zajedno sa svojim dionicima, kako sada tako ni tada, nisu imali mogućnost bilo kakvog utjecaja na odluku koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Kolan.
Presuda je vrlo jasna, a temelji se na odluci koja je jednoglasno izglasana na 25. sjednici Općinskog vijeća 09. prosinca 2011. ( zapisnik sjednice u prilogu). Općina Kolan tada, a i sada nije u povoljnoj poziciji iz razloga nepodijeljene imovine, a u smislu vodnih građevina, no odgovornost podjele ne pada samo i isključivo na Općinu Kolan. Očito je da su tadašnji općinski vijećnici u tom trenutku procijenili da je donošenje te odluke tada bilo najbolja opcija u interesu Općine Kolan. Nažalost, donošenje te odluke imalo je svoju posljedicu, a to je pokretanje sudskog spora prema Općini Kolan od strane Komunalnog društva Pag koje je i dobilo navedeni spor.
Bez obzira na dosadašnju problematiku između Grada Paga i Općine Kolan pa tako i problematiku sa Komunalnim društvom Pag dubokog smo uvjerenja da je Grad Pag spreman na kompromisno rješenje oko podjele imovine kao i dogovor o nastalom financijskom problemu između Komunalnog društva Pag i Općine Kolan čemu svjedoče brojni sastanci koji su se održali na ovu temu. U svakodnevnoj smo komunikaciji sa gradonačelnikom Grada Paga kao i sa svim ostalim političkim akterima u Gradu Pagu. Komunikacija teče sa vrlo umirujućim tonovima od strane Grada Paga te smo i postigli, zasada usmeni dogovor odnosno usmenu garanciju da su problemi i animozitet između naših lokalnih samouprava iza nas te da dolazi vrijeme suradnje. Iznos koji smo po presudi nepobitno dužni Komunalnom društvu Pag otplaćivat ćemo u dogovorenim godišnjim anuitetima u roku od osam do deset godina. No, isto tako Grad Pag je spreman na kompromis po pitanju otpisa duga dijela kamata ukoliko dođe do takvog dogovora. Sve ovo je zasada u usmenoj garanciji, no nakon što se sljedeći tjedan održi sjednica Gradskog vijeća Grada Paga trebali bi to dobiti i pismeno. Konotacije koje su bile plasirane u javnosti od strane nekih pojedinaca nisu točne te su samo služile za uznemiravanje javnosti, no obzirom na okolnosti očekujemo kvalitetno rješenje zatečenog problema.
Kao načelniku Općine Kolan dužnost mi je i obaveza štititi i zastupati interese Općine Kolan i interese svih njenih žitelja zajedno sa Općinskim vijećem. Po pitanju ovog spora vijećnici su bili pravovremeno obavještavani o svim činjenicama te o svim koracima i pregovorima, što ću nastaviti činiti i dalje te nijedan daljnji korak ili odluka neće biti donesena bez konzultacija i zajedničke suradnje mene kao načelnika i Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela.
Moram naglasiti da Općina Kolan ni u kom slučaju nije dovedena u pitanje ''bankrota'' kako to pojedinci pokušavaju plasirati u javnost dapače, poslovanje Općine Kolan je stabilno, no sigurno da će ovaj neplanirani financijski izdatak pojedine projekte privremeno usporiti, ali ne i zakočiti. Naša općina sa proračunom od približno 10 milijuna kuna, bez ijednog kredita ili leasinga zaduženja, može kvalitetno riješiti sve obaveze pa tako i novonastalu obavezu prema Komunalnom društvu Pag.
Nadam se da sam ovim javnim priopćenjem detaljno objasnio trenutnu situaciju oko izgubljenog spora koja je istupima pojedinaca predočena kao najcrnji mogući scenarij za Općinu Kolan iako situacija nije bezazlena, ali nije ni bezizlazna.

S poštovanjem vaš,
načelnik Općine Kolan
Marin Pernjak