Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

U Proračunu Općine Kolan za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa/projekata sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu na području Općine Kolan u 2024. godini.

Na temelju Odluke o stipendiranju studenata i učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja sa područja Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 5/19, 1/20, 13/22 i 14/22, 19/23), Jedinstveni upravni odjel raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja s prebivalištem na području Općine Kolan u akademskoj/školskoj godini 2023/2024.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Savjet). Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kolan.
Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan u 2023. godini - pogledaj dokument

 • Odluka o preraspodjeli financijskih sredstava namijenjenih udrugama iz područja CIVILNO DRUŠTVO - pogledaj dokument
 • Javni natječaj- civilno društvo - pogledaj dokument
 • Upute-za-prijavitelje civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-1-Opisni-obrazac-prijave-programa-projekta civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-2-Obrazac-proracuna-programa-projekta -civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-3-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja- civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-4-Izjava-o-urednom-ispunjenju-obveza-iz-svih-prethodno-sklopljenih-ugovora-o-financiranju -civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-5-Popis-priloga civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-6-Obrazac-za-ocjenu-kvalitete-prijave-civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-7-Ugovor-o-financiranju-programa-projekta- civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-8-Obrazac-opisnog-izvjestaja-programa-projekta - civilno društvo - pogledaj dokument
  • Obrazac-9-Obrazac-financijskog-izvjestaja-programa-projekta -civilno društvo - pogledaj dokument

 

Obavještavamo zainteresirane osobe za zakupe javnih površina Općine Kolan u 2023. godini o raspisivanju natječaja. Rok za dostavu ponuda je do 31.03.2023. godine. Tekst natječaja, popis mikrolokacija za zakup i obrazac za dostavu ponude nalaze se u privitku.

 • Natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan u 2023. godine - pogledaj dokument
 • Obrazac ponude za podnositelje - pogledaj dokument
 • Popis mikrolokacija za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan putem natječaja u 2023. godini - pogledaj dokument