Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 8., 10. i 13., Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 1/15) Komisija za zakup javnih površina Općine Kolan dana 14. svibnja 2018. godine raspisala je Natječaj za zakup javnih površina Općine Kolan 2018. godine.
Tekst natječaja, uvjete za sudjelovanju, rokove dostave ponuda, lokacije za zakup kao i druge bitne informacije nalaze se u dokumentima u privitku

  • Natjecaj za davanje u zakup javne površine 2018 - pogledajte
  • Popis lokacija za zakup javne povrsine 2018 - pogledajte

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostora u Poslovnom centru Mandre - PDF dokument natječaja

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan

Pogledajte informacije vezane uz natječaj Vježbenik Viši stručni suradnik za pravne poslove i javnu nabavu – Javni natječaj i objava natječajapodaci o poslovima i plaći

Pogledajte informacije vezane uz natječaj Vježbenik Viši referent za komunalno pravne poslove – Javni natječaj i objava natječajapodaci o poslovima i plaći

Pogledajte informacije vezane uz natječaj Vježbenik Viši referent - komunalni redar - Javni natječaj i objava natječajapodaci o poslovima i plaći

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Narodnih novina, za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Detaljnije u dokumentu

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18), v.d.Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme 6 mjeseci na radno mjesto –probni rad 2 mjeseca referent – administrativni referent za obnovu zemljišne knjige u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan– 1 izvršitelj/ica