Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Obavještavamo zainteresirane osobe za zakupe javnih površina Općine Kolan u 2022. godini o raspisivanju natječaja. Rok za dostavu ponuda je do 25.03.2021. godine. Tekst natječaja, popis mikrolokacija za zakup i obrazac za dostavu ponude nalaze se u privitku.

  • Natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan u 2022. godine - pogledaj dokument
  • Obrazac ponude za podnositelje - pogledaj dokument
  • Popis mikrolokacija za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan putem natječaja u 2022. godini - pogledaj dokument

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kolan - pogledaj

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 1/2018, 5/2018 i 19/2020), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u „Poslovnom centru Mandre“

Rok za dostavu ponuda je do 25. siječnja 2022. godine.

Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa za izradu programa javnih potreba u sportu, kulturi i civilnom društvu - pogledaj

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. , 4/18, 112/19., dalje ZSN), Načelnik Općine Kolan, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan:

  • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan - pogledaj
  • Opis poslova i zadaća - pogledaj

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - vježbenik/ca - viši referent komunalni redar - pogledaj

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - administrativni referent - pogledaj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan na radno mjesto administrativni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad 3 mjeseca– 1 izvršitelj/ica

  • JAVNI NATJEČAJ - pogledaj
  • PODACI O OPISU POSLOVA I PODACI O PLAĆI - pogledaj