Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0. Dnevni red 12. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 11. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 1. Izvješće o postojećem stanju po pitanju imovine u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Kolan - pogledaj
 • 2. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području - pogledaj
 • 3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora - pogledaj
 • 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu - pogledaj
 • 5. Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kolan - pogledaj
 • 0. Dnevni red 10. sjednice - pogledaj dokument
 • 1. II izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 2. Konačni prijedlog proračuna za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 2.1. Konačni prijedlog proračuna za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 4. Prijedlog Odluke o izradi Urabnističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko - turističke zone - Solinice - pogledaj dokument
 • 5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac - pogledaj dokument
 • 6. Program korištenja sredstava od naknade za promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 9. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o pripremi i provedbi EU projekta - Aglomeracija Pag Mandre Povljana - pogledaj dokument
 • 10. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 12. Prijedlog Odluke o početnoj visini zakupnine za poslovne prostore - pogledaj dokument
 • 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi - pogledaj dokument
 • 0. Dnevni red 9. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 8. sjedncie - pogledaj
 • 2. Oduka o imenovanju ravnateljice knjižnice - pogledaj
 • 3. II Izmjene i dopune Zaključka - pogledaj
 • 4. Odluka o pristupanju u članstvo LAGUR Tri mora - pogledaj
 • 0. Dnevni red 8. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 7. sjednice - pogledaj
 • 1. ŽUPNIK IZVJEŠTAJ OPĆINA KOLAN RADOVI 2018 2021 - pogledaj
 • 2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nazive ulica i trgova na području Općine Kolan - pogledaj
 • 3. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kolan - pogledaj
 • 4. I. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu - pogledaj