Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0. Dnevni red 7.sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.2. Zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.3. Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2020. godinu - pogledaj
 • 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kolan za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021 - pogledaj
 • 3. Izvješće o stanju u prostoru - pogledaj
 • 4. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - pogledaj
 • 5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj
 • 5.1. Prijedlog o zabrani građevinskih radova - Turistička zajednica Općine Kolan - pogledaj
 • 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene usluga dječjih vrtića - pogledaj
 • 7. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kolan - pogledaj
 • 7.1. Izmjena poslovnika - pogledaj
 • 7.2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kolan 2013. - pogledaj
 • 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice - pogledaj
 • 8.1. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice - pogledaj
 • 9. Prijedlog o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju izmjena Društvenog ugovora društva Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak - pogledaj
 • 10. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Kolan - pogledaj
 • 11. Prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima izgradnje, visini i isplati naknade za izgradnju ili rekonstrukciju suhozida - pogledaj
 • 12. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. Kolan - pogledaj
 • 13. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalno društvo Kolan d.o.o. Kolan - pogledaj
 • 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dozvoljenom minusu po poslovnom računu Općine Kolan - pogledaj
 • 2. Prijedlog Pravilnika o uvjetima Izgradnje, visini i isplati naknade za izgradnju suhozida uz put od DC106 do k.č. 3989 - pogledaj
 • 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvjetima za financiranje smještaja starijim i nmoćnim osobama - pogledaj
 • 4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Kolan - pogledaj
 • 5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Odbora za kulturu, obrazovanje i društvene djelatnosti - pogledaj
 • 6. Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno planiranje - pogledaj
 • 7. Izvršenje Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdartaka Općine Kolan - pogledaj
 • 8. Prijedlog Proračuna sa prilozima - pogledaj
 • 9. Zaključak - pogledaj
 • Saziv 3. sjednice - pogledaj
 1. Saziv sjednice - pogledaj dokument
 2. Predlagatelji - pogledaj
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag - pogledaj
 4. Obrazloženju uz Odluku o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag - pogledaj
 5. ODLUKU o II izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora - pogledaj
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini - pogledaj
 7. Prijedlog proračuna Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj
 1. III Izmjene prostornog plana -pogledaj dokument
 2. Izvješće ČIOK - pogledaj dokument
 3. Izvješće knjižnica - pogledaj dokument
 4. Izvješće o radu CIVILNE ZAŠTITE Općine Kolan - pogledaj dokument
 5. Izvješće o radu načelnika - pogledaj dokument
 6. Izvješće odvjetnika - pogledaj dokument
 7. Odluka o dozvoljenom prekoračenju - pogledaj dokument
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta - pogledaj dokument
 9. Odluka o oslobođenju plaćanja nakanade - koncesije -pogledaj dokument
 10. Odluka o prikupljanju miješanog otpada - pogledaj dokument
 11. Odluka o raspoređivanju proračunskkih sredstava - političke stranke - pogledaj dokument
 12. Odluka o stavljanju Odluke van snage-pogledaj dokument
 13. Pravilnik o uvjetima izgradnje suhozida - pogledaj dokument
 14. Prijedlog izmjena i dopuna županiskog plana nakon tribine 2-1- pogledaj dokument
 15. Rebalans 2020. - pogledaj dokument
 16. Saziv 40. sjednice - pogledaj dokument
 17. UPU 1 - pogledaj dokument
 18. UPU 2 - pogledaj dokument
 19. UPU 3 - pogledaj dokument
 20. UPU 6 - pogledaj dokument
 21. UPU 7-1 1 - pogledaj dokument
 22. UPU 7-1 - pogledaj dokument
 23. UPU 7-2 - pogledaj dokument
 24. UPU Solinice - pogledaj dokument
 1. Saziv 38. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 2. Prijedlog Dnevnog reda 38. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 3. Paket mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom Odlukama Stožera CZ Republike Hrvatske - pogledaj dokument
 4. Prijedlog Odluke o uvjetima za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnom smještaju - pogledaj dokument
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi - pogledaj dokument
 6. Zaključak - Ministarstva financija - pogledaj dokument
 7. Zaključak - Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 8. Odluka o imenovanju Odbora za proračun, financije, interni nadzor i imovinu - pogledaj dokument
 9. Odluka o oslobađanju od plaćanja kom naknade - pogledaj dokument
 10. Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine - pogledaj dokument
 11. Odluka o imenovanju Odbora za prostorno planiranje - pogledaj dokument
 12. Odluka o parkiralištima - pogledaj dokument
 13. Pravilnik o uvjetoma izgradnje, visini i isplati nakanade za suhozid - pogledaj dokument
 14. Odluka o bratimljenju - pogledaj dokument
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu - pogledaj dokument
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dozvoljenom prekoračenju - pogledaj dokument
 17. Naputak Općinskom Vijeću - pogledaj dokument
 18. Predlagatelji odluka - pogledaj dokument