Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0. Dnevni red 16. sjednice - pogledaj dokument
 • 0.1. Zapisnik 15. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije - pogledaj dokument
 • 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje bjanko zadužnica Ministarstvu turizma i sporta - pogledaj dokument
 • 0. Dnevni red 15. sjednice - pogledaj dokument
 • 0.1. Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 0.2. Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 0.3. Zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 1.1. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj dokument
 • 1.2. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj dokument
 • 1.3. Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 2. Polugodišnji izvještaj načelnika od 01.07. do 31.12.2021. godine - pogledaj dokument
 • 3. Odluka o parkiralištima na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 4. Odluka o kandidiranju projekta izgradnje Dječjeg vrtića u općini Kolan - pogledaj dokument
 • 5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac - pogledaj dokument
 • 6. Odluka o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 7. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 9. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 10. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 12. Izvješće o radu Knjižnice Šime Šugar Ivanov za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 13. Izvješće o radu DVD-a Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 14. Izvješće o radu JVP Pag za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 15. Izvješće o radu ČIOK-a za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 16. Izvješće o radu KD Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 17. Izvješće o radu TZ Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 18. Zaključak o donaciji Lovačkom društvu Kamenjarka - pogledaj dokument
 • 19. Zaključak o donaciji Boćarskom klubu Kolan - pogledaj dokument
 • 0. Dnevni red 14. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.2. Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općinu Kolan - pogledaj
 • 2. Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općine Kolan - pogledaj
 • 3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kolan - pogledaj
 • 4. Statut Općinske knjižnice Općine Kolan Šime Šugar Ivanov - pogledaj
 • 5. Odluka o mikroprijevozu na području Općine Kolan - pogledaj
 • 6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022 godinu - pogledaj
 • 6.1. I. izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture u 2022 godini - pogledaj
 • 6.2. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022 godini - pogledaj
 • 7. Odluka o raposređivanju sredstava proračuna Općine Kolan za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022 godini - pogledaj
 • 8. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu Čistoće i održavanja Kolan d.o.o. - pogledaj
 • 10. Odluka o određivanju privremenih lokacija za razvrstavanje otpada i privremeno skladištenje pojedinih vrsta otpada u svrhu prijevoza na obradu - pogledaj
 • 11. Odluka o imenovanju ulica - pogledaj
 • 12. Odluka o usvajanju amandmana na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac - pogledaj
 • 0. Dnevni red 13. sjednice - pogledaj
 • 1. Odluka o kupnji zemljišta - pogledaj
 • 0. Dnevni red 12. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 11. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 1. Izvješće o postojećem stanju po pitanju imovine u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Kolan - pogledaj
 • 2. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području - pogledaj
 • 3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora - pogledaj
 • 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu - pogledaj
 • 5. Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kolan - pogledaj