Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0 Dnevni red 26. sjednice - pogledaj dokument
 • 1 II izmjene i dopune proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - KONAČNI PRIJEDLOG - pogledaj dokument
  • 1_0 Obrazloženje II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • 1_1 I izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • 1_1_1 IZVRŠENJE PO POZICIJAMA - radni materijal za vijeće uz II. rebalans - pogledaj dokument
  • 1_2 Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - uz II. IiD proračuna za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • 1_3 Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - uz II. IiD proračuna za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • 1_4 Program koristenja sredstava od prenamjene polj. zemljišta Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 2 prijedlog zaključka o polugodišnjem izvješću o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2023 do 30.06.2023 - pogledaj dokument
 • 3 prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Kolan kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak - pogledaj dokument
 • 4 prijedlog zaključka - ul. Brune Bušića WEB - pogledaj dokument
 • 5 prijedlog zaključka - van snage gajac WEB - pogledaj dokument
 • 6 prijedlog-odluke-o-redu-na-pomorskom dobru na području Općine Kolan WEB - pogledaj dokument
 • 7 Odluka o II Izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan WEB - pogledaj dokument
 • 8 prijedlog Odluke o plaći načelnika WEB - pogledaj dokument
 • 9 prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika WEB - pogledaj dokument
 • 0. Dnevni red 23. sjednice - pogledaj dokument
 • 0.1. Zapisnik 22. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 1.1. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj dokument
 • 1.2. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj dokument
 • 2. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Kolan za razdoblje od 01.07.2022. – 31.12.2022. - pogledaj dokument
 • 3. I Izmjene i dopune proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 3.1. Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 3.2. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Općine Kolan Šime Šugar Ivanov - pogledaj dokument
 • 5. Zaključak o statusu v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Općine Kolan Šime Šugar Ivanov - pogledaj dokument
 • 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 7. Izvješće o radu Knjižnice Šime Šugar Ivanov za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 8.1. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pag za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 8.2. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pag za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 9. Izvješće o radu Čistoće i održavanja Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 10.1. Izvješće o radu Turističke zajednice Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 10.2. Izvješće o radu Turističke zajednice Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 11. Izvješće o radu Komunalnog društva Pag za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 12. Odluka o poništenju Javnog poziva za imenovanje članova Savjeta mladih Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 13. Zaključak - nerazvrstane ceste - pogledaj dokument
 • 14. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi, relizaciji i provedbi projekta Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Mandre - pogledaj dokument
 • 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 16. Zajednička Odluka o izradi UPU 15 i UPU 17 i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 17. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt - Proširenje i izgradnja groblja II faza - pogledaj dokument
 • 1. Dnevni red 22. sjednice - pogledaj dokument
 • 2. Zapisnik 20. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 3. Zapisnik 21. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 4. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito god. finan. polit. stranaka i nezav. vijećnika u 2023.g. - pogledaj dokument
 • 5. Odluka o poništenju Javnog poziva za imenovanje članova Savjeta mladih Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 6. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu JUO Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 7. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 8. Odluka o utvrđivanju svojstva neraz. ceste javnog dobra u općoj uporabi - pogledaj dokument